April 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 179 miljoner kronor, vilket är 1 169 miljoner kronor (19,5 procent) högre än i april 2018. Skillnaden beror främst på en utbetalning av statsbidrag på 1 725 miljoner kronor för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 27 075 miljoner kronor. Det är 743 miljoner kronor (2,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 7 179 1 169 27 075 743 80 846
1:1 Statens skolverk 99 32 288 15 1 154
1:2 Statens skolinspektion 34 0 136 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 96 19 216 13 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 528 - 166 1 082 - 9 3 185
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 100 2 055 - 123 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 25 6 1 069 - 1 085 2 712
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 186 17 750 70 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 489 985 7 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 7 - 2 7 - 2 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 725 1 725 1 725 1 725 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 593 7 1 779
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 719 9 2 158
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 698 9 2 093
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 740 9 2 221
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 718 10 2 153
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 526 5 1 579
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 587 7 1 761
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 550 7 1 651
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 471 6 1 414
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 378 5 1 133
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 524 7 1 572
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 299 4 898
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 243 3 730
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 526 7 1 579
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 392 5 1 175
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 522 6 1 565
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 38 - 3 343 79 1 278
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 873 12 2 619
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 40 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 423 - 52 2 269 75 6 068
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 9 9 42
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
Övriga anslag 1 674 150 6 743 - 154 20 123
1:4 Sameskolstyrelsen 3 6 14 2 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 20 1 122 4 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 27 0 58 - 10 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 6 3 25 3 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 31 20 55 23 327
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 3 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 2 38 2 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 0 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 47 6 149
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 1 48 - 4 199
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 227 3 682
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 130 2 390
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 224 3 673
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 80 1 241
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 360 4 1 080
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 113 1 340
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 269 3 807
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 89 1 268
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 187 2 561
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 82 1 247
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 316 4 947
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 80 1 240
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 83 1 250
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 33 0 98
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 206 2 617
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 38 0 115
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 68 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 35 0 105
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 12 0 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 169 2 508
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 25 0 75
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 145 1 436
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 26 0 78
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 153 2 460
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 33 0 99
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 133 1 398
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 0 70
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 134 1 402
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 64
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 104 1 313
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 123 2 369
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 64
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 55 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 22 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 44 1 133
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 142 2 426
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 28 0 85
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 12 2 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 290 - 1 1 123 14 3 395
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 140 1 439
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 29 29 350 39 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 6 - 11 54 - 8 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 107 95 180 - 213 962
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 10 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 18 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 27 - 2 124 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 0 13 0 49
3:9 Sunet 4 0 10 - 8 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 1 1 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 8 6 78 0 100
4:1 Internationella program 0 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 - 1 3 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 2 7 2 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 15 - 57
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 1 - 7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt