April 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 246 miljoner kronor i april, vilket är 114 miljoner kronor (8,4 procent) lägre än i april 2018. Det beror huvudsakligen på att utfallet för anslag 6:1 Allmänna val och demokrati blev 190 miljoner kronor lägre.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 157 miljoner kronor. Det är 268 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 246 - 114 5 157 268 14 594
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 53 7 371 36 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 61 - 2 265 13 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 3 22 5 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 684 42 2 518 83 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 269 15 1 041 66 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 24 - 190 292 9 473
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 8 2 101 1 118
8:1 Mediestöd 58 10 240 40 622
Övriga anslag 79 - 1 307 16 712
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 95 0 141
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 1 32 1 102
3:1 Sametinget 5 0 16 0 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 17 2 50
6:3 Datainspektionen 7 0 32 8 94
6:4 Valmyndigheten 1 0 6 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 - 1 83 - 3 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 5 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 12 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 1 9 3 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt