Mars 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Högre utbetalningar av biståndsmedel till internationella organisationer under det första kvartalet

Utfallet för Internationellt bistånd blev i mars 6 264  miljoner kronor, vilket är 803 (14,7 procent) miljoner kronor högre än i mars föregående år. Det är främst utbetalningarna till multilaterala och internationella organisationer och fonder som blivit högre.

Biståndet under det första kvartalet uppgår till 15 206 miljoner kronor, vilket är 1 636 miljoner kronor högre än förra året och beror på i huvudsak på högre utbetalningar till multilaterala och internationella organisationer och fonder. Orsaken är att dessa utbetalningar skett tidigare i år jämfört med ifjol.  Statens budget för det internationella biståndet 2019 är visserligen 1,9 miljarder kronor högre än för 2018 men budgeten avseende internationella organisationer och fonder har minskat med drygt 400 miljoner kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 6 264 803 15 206 1 636 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 6 144 790 14 856 1 602 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 101 8 302 28 1 276
Övriga anslag 19 4 47 6 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 3 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 1 30 3 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 6 3 11 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: