Mars 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Lägre utgifter i den Europeiska regionala utvecklingsfonden jämfört med första kvartalet 2018

Utfallet för Regional tillväxt blev 161 miljoner kronor i mars. Det är 64 miljoner kronor (28,4 procent) lägre än i mars 2018. Det lägre utfallet beror främst på lägre utgifter för anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 som blev 51 miljoner kronor lägre än mars 2018.

För det första kvartalet uppgår utfallet i utgiftsområdet till 462 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor (9,6 procent) lägre än samma period 2018. De lägre utgifterna beror på lägre utbetalningar i den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 161 - 64 462 - 49 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 76 - 8 209 - 4 1 675
1:2 Transportbidrag 20 - 5 83 0 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 65 - 51 170 - 45 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt