Mars 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för studiehjälp och studiemedel högre än första kvartalet föregående år

Utfallet för Studiestöd blev 2 179 miljoner kronor i mars, vilket är 268 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 452 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (444 miljoner kronor).

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 892 miljoner kronor. Det är 651 miljoner kronor (10,4 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser framför allt studiehjälp och studiemedel.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 2 179 268 6 892 651 24 731
1:1 Studiehjälp 444 78 1 330 231 4 267
1:2 Studiemedel 1 452 170 4 611 395 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 166 - 2 542 - 26 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 33 - 41 152
1:7 Studiestartsstöd 37 18 121 69 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 72 3 227 23 894
Övriga anslag 7 0 28 1 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 1 19 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 5 0 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 3 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: