Mars 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 880 miljoner kronor i mars, vilket är 45 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än i mars 2018.

För det första kvartalet är utgifterna 8 653 miljoner kronor, vilket är 120 miljoner kronor (1,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 880 - 45 8 653 - 120 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 103 - 1 3 316 - 7 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 880 - 43 2 654 - 130 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 0 2 265 10 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 95 6 284 20 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 46 - 7 134 - 14 583
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt