Mars 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Högre utgifter i mars på grund av det kommande EU-valet

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 454 miljoner kronor i mars, vilket är 244 miljoner kronor (20,2 procent) högre än i mars 2018. Det beror huvudsakligen på att utfallet för anslag 6:1 Allmänna val och demokrati blev 215 miljoner kronor högre med anledning av kommande val till Europaparlamentet den 26 maj.  

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 911 miljoner kronor. Det är 383 miljoner kronor (10,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 454 244 3 911 383 14 594
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 129 9 318 29 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 - 4 204 14 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 14 2 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 541 - 11 1 835 41 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 261 4 772 52 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 241 215 268 199 473
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 89 - 1 93 - 1 118
8:1 Mediestöd 74 32 181 29 622
Övriga anslag 40 1 227 17 712
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 89 0 141
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 0 24 1 102
3:1 Sametinget 5 0 11 1 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 13 1 50
6:3 Datainspektionen 8 0 24 8 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 5 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 - 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 4 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 9 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 6 2 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt