Februari 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i februari 4 461 miljoner kronor, vilket är 61 miljoner kronor lägre än i februari föregående år.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 4 461 - 61 8 942 833 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 4 348 - 82 8 713 812 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 19 201 20 1 276
Övriga anslag 15 1 28 2 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 19 2 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 0 5 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 2 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt