Februari 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i februari 297 miljoner kronor. Det är 14 miljoner kronor lägre än i februari 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 297 - 14 662 263 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 261 - 14 593 260 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 3 13 0 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 5 0 44
1:9 Svenska institutet 13 0 24 - 1 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 0 7 1 174
Övriga anslag 10 1 21 4 147
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 1 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 9 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 1 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt