Februari 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 932 miljoner kronor i februari. Det är 45 miljoner kronor (5,1 procent) högre än i februari 2018.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 932 45 1 815 94 11 523
1:1 Skatteverket 621 25 1 207 49 7 569
1:2 Tullverket 147 4 291 15 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 163 16 317 30 1 973
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt