Februari 2019 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 8 156 miljoner kronor, vilket är 2 865 miljoner kronor högre än i februari 2017.

Avgiften för perioden januari–februari uppgick till 11 570 miljoner kronor. Det är 6 728 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Den stora skillnaden beror främst på att EU återbetalade ett stort överskott (3 800 miljoner kronor) till Sverige i januari 2018.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
27 Avgiften till Europeiska unionen 8 156 2 865 11 570 6 728 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 8 156 2 865 11 570 6 728 40 914
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt