Februari 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i februari 887 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor högre än i februari 2018.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 887 21 1 718 60 20 900
1:2 Insatser för skogsbruket 7 - 11 12 - 20 282
1:10 Gårdsstöd m.m. 47 - 156 141 - 188 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 275 139 415 134 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 126 48 200 42 2 657
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 322 3 1 930
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 18 0 18 0 107
Övriga anslag 252 - 1 611 90 3 168
1:1 Skogsstyrelsen 35 - 1 80 9 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 1 24 3 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 17 0 17 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 1 - 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 - 9 15 - 12 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 14 14 14 14 53
1:8 Statens jordbruksverk 37 - 17 100 - 7 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 1 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 39 37 68 60 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 5 1 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 2 46 40 194
1:14 Livsmedelsverket 22 2 49 6 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 35 4 - 45 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 4 42 0 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 0 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 3 9 1 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 42 8 128 21 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 1 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt