Februari 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 170 miljoner kronor i februari, vilket är 23 miljoner kronor (15,5 procent) högre än i februari 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för 1:4 Energiforskning som har ökat med 20 miljoner kronor (21,0 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 170 23 268 - 7 3 150
1:1 Statens energimyndighet 24 0 52 6 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 0 16 11 228
1:4 Energiforskning 118 20 144 - 34 1 548
1:7 Energiteknik 0 0 1 - 3 535
Övriga anslag 23 2 54 13 522
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 1 4 2 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 7 - 2 16 - 1 123
1:8 Elberedskap 13 0 33 11 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 2 2 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: