Februari 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 168 miljoner kronor i februari. Det är 10 miljoner kronor (5,7 procent) lägre än i februari 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 168 - 10 301 15 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 79 6 133 4 1 675
1:2 Transportbidrag 38 - 9 64 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 51 - 7 105 6 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt