Februari 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 086 miljoner kronor i februari, det är 30 miljoner kronor (2,9 procent) högre än i februari 2018.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 086 30 2 456 138 14 594
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 52 - 1 189 21 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 73 12 132 19 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 1 7 2 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 621 15 1 293 52 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 240 1 511 47 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 13 1 26 - 16 473
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 1 3 0 118
8:1 Mediestöd 40 - 8 107 - 3 622
Övriga anslag 41 11 187 16 712
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 83 0 141
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 1 15 1 102
3:1 Sametinget 3 0 6 1 55
6:2 Justitiekanslern 5 1 9 1 50
6:3 Datainspektionen 9 4 16 8 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 3 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 - 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 4 4 4 4 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 6 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 3 2 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt