December 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 326 miljoner kronor i december, vilket är 70 miljoner kronor (5,0 procent) lägre än i december 2018. Det lägre utfallet avser främst anslag 6:1 Allmänna val och demokrati.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 14 644 miljoner kronor. Det är 356 miljoner kronor (2,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att utfallet för anslag 8:1 Mediestöd är 148 miljoner kronor (30,0 procent) högre.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 326 - 70 14 644 356 14 773
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 58 0 966 51 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 90 - 5 821 5 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 21 2 117 19 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 733 - 33 7 755 101 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 290 - 23 3 046 80 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 42 - 38 459 - 77 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 5 - 1 117 - 5 118
8:1 Mediestöd 40 37 640 148 652
Övriga anslag 48 - 9 723 35 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 145 5 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 2 105 8 102
3:1 Sametinget 7 - 5 54 1 55
6:2 Justitiekanslern 5 0 52 2 50
6:3 Datainspektionen 9 0 100 15 94
6:4 Valmyndigheten 0 - 1 20 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 168 - 3 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 1 14 0 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 6 1 40 4 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 - 4 26 2 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt