November 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 688 miljoner kronor i november, vilket är 106 miljoner kronor (13,3 procent) lägre jämfört med november 2018.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 302 miljoner kronor. Det är 223 miljoner kronor (3,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 688 - 106 6 302 223 7 408
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 477 - 60 2 497 242 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:5 Näringslivsutveckling 38 - 33 552 - 203 799
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:21 Patent- och registreringsverket 25 - 4 299 9 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 37 4 339 7 434
Övriga anslag 111 - 13 1 560 7 1 803
1:1 Verket för innovationssystem 7 - 14 220 7 240
1:4 Tillväxtverket 22 - 2 248 3 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 - 1 55 4 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 115 0 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 5 209 20 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 10 0 14
1:11 Bolagsverket 5 2 41 0 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 140 10 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 - 1 13
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 2 - 10 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 24 8 24
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 247 - 37 279
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 20 0 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 77 1 90
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 67 5 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt