November 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 200 miljoner kronor i november, vilket är 24 miljoner kronor (10,7 procent) lägre än i november 2018.

Utfallet hittills i år uppgår till 2 508 miljoner kronor. Det är 253 miljoner (9,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 200 - 24 2 508 - 253 3 945
1:1 Statens energimyndighet 26 - 2 289 16 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 17 - 5 184 15 228
1:4 Energiforskning 101 - 15 1 200 - 20 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 2 - 1 14 - 69 15
1:7 Energiteknik 2 1 423 - 254 1 335
1:8 Elberedskap 21 7 170 33 258
Övriga anslag 31 - 10 228 26 249
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 2 - 3 8 0 10
1:6 Energimarknadsinspektionen 14 4 110 9 123
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 - 2 23 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 14 - 9 88 15 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: