November 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 045 miljoner kronor, det är 311 miljoner kronor (5,4 procent) högre än i november 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 71 365 miljoner kronor. Det är 2 710 miljoner kronor (3,9 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på anslaget 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling vars utfall hittills i år uppgår till 3 449 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 6 045 311 71 365 2 710 80 465
1:1 Statens skolverk 75 - 39 879 - 58 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 1 363 - 8 417
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 78 - 17 620 - 19 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 312 134 2 248 - 543 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 40 4 549 117 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 4 4 2 204 70 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 243 38 2 198 201 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 970 - 322 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 633 7 2 644 - 2 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 449 2 478 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 640 30 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 998 44 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 928 33 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 2 059 49 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 976 30 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 465 31 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 618 24 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 528 33 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 302 21 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 1 049 24 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 448 27 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 834 22 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 670 9 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 465 35 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 1 083 19 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 448 30 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 81 79 548 159 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 2 405 37 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 46 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 461 9 5 359 99 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 29 29 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 19
Övriga anslag 1 749 71 18 340 - 10 20 378
1:4 Sameskolstyrelsen 5 4 49 4 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 2 - 1 245 8 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 56 31 165 7 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 14 72 - 10 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 36 5 128 12 307
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 13 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 109 7 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 21 2 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 122 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 2 133 9 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 23 9 163 9 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 628 10 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 364 11 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 618 9 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 226 8 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 2 983 4 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 315 8 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 742 11 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 250 7 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 517 8 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 230 6 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 80 2 871 14 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 224 6 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 231 4 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 91 3 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 567 7 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 110 6 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 188 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 47 1 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 97 2 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 33 2 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 467 7 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 73 5 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 400 4 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 74 4 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 424 6 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 94 4 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 367 6 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 67 4 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 370 5 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 60 2 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 288 3 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 49 2 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 340 6 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 62 5 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 151 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 60 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 122 2 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 392 6 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 80 3 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 33 5 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 19 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 275 5 3 087 78 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 386 4 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 357 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 - 2 162 6 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 176 110 997 335 1 123
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 0 30 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 51 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 43 3 341 3 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 60 29 49
3:9 Sunet - 1 - 1 43 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 95 0 100
4:1 Internationella program 1 - 7 68 - 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 0 31 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 22 4 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 95 - 731
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 4 - 27
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt