November 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 141 miljoner kronor i november, vilket är 76 miljoner kronor (6,3 procent) lägre än i november 2018. Det lägre utfallet avser främst anslag 6:5 Stöd till politiska partier.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 318 miljoner kronor. Det är 426 miljoner kronor (3,3 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror bland annat på att utfallet för anslag 8:1 Mediestöd är 111 miljoner kronor (22,6 procent) högre hittills i år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 141 - 76 13 318 426 14 773
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 52 - 17 909 50 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 0 730 10 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 1 96 18 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 661 - 13 7 022 134 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 263 3 2 757 102 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 10 - 16 417 - 39 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 113 - 3 118
8:1 Mediestöd 47 8 601 111 652
Övriga anslag 37 - 41 674 44 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 138 4 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 96 10 102
3:1 Sametinget 4 0 47 6 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 47 3 50
6:3 Datainspektionen 6 - 1 91 15 94
6:4 Valmyndigheten 2 1 19 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 - 42 168 - 3 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 12 - 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 34 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 23 5 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt