Oktober 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i oktober 2 919 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor (19,8 procent) högre än i oktober föregående år.

Biståndet under de tio första månaderna uppgår till 34 777 miljoner kronor, vilket är 2 404 miljoner kronor (7,4 procent) högre än förra året. Det högre utfallet avser främst stöd till multilaterala och internationella organisationer och fonder samt bistånd till Afrika. Det högre stödet till multilaterala och internationella organisationer och fonder beror på att regeringen höjt budgeten för detta ändamål med ca en miljard kronor. Budgeten för bistånd till Afrika är oförändrad jämfört med 2018, skillnaden beror alltså på att bistånd betalats ut tidigare i år jämfört med ifjol.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 2 919 483 34 777 2 404 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 2 791 481 33 580 2 320 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 106 2 1 032 72 1 288
Övriga anslag 21 - 1 164 12 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 12 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 - 1 99 8 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 8 - 1 39 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 14 4 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: