Oktober 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i oktober 110 miljoner kronor. Det är 37 miljoner kronor högre än i oktober 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan. Utfallet för de första 10 månaderna är 435 miljoner kronor högre jämför med samma period föregående år, vilket främst beror på att budgeten för 2019 höjts i motsvarande grad.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 110 37 1 983 435 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 39 - 7 1 487 365 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 15 4 143 11 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 32 2 44
1:9 Svenska institutet 16 6 103 13 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 24 38 106 43 174
Övriga anslag 13 - 4 112 2 145
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 12 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 - 4 7 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 44 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 24 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 16 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 9 - 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt