Oktober 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 2 780 miljoner kronor i oktober, vilket är 169 miljoner kronor lägre jämfört med oktober 2018.

För de första tio månaderna uppgår utfallet till 10 746 miljoner kronor, vilket är 1 428 miljoner kronor (15,3 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är främst att regeringen under 2019 har betalat ut cirka en miljard kronor mer i stöd till bönderna med anledning av torkan 2018. Stödet redovisas på en post under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2 780 - 169 10 746 1 428 21 001
1:2 Insatser för skogsbruket 34 - 30 129 - 210 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 15 - 64 269 - 303 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 229 - 205 4 192 1 435 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 110 185 2 046 445 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 617 23 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 42 7 460 77 598
Övriga anslag 186 - 67 2 034 - 40 2 700
1:1 Skogsstyrelsen 33 - 16 366 8 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 - 1 123 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 90 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 - 1 79 - 7 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 34 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 63 28 510 39 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 5 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 21 - 20 120 49 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 22 - 12 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 42 95 - 84 199
1:14 Livsmedelsverket 20 - 3 198 10 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 3 - 13 154 - 38 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 0 81 - 16 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 89 0 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt