Oktober 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 243 miljoner kronor i oktober, vilket är 35 miljoner kronor (12,7 procent) lägre än i oktober 2018.

Utfallet hittills i år uppgår till 2 308 miljoner kronor. Det är 229 miljoner (9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 243 - 35 2 308 - 229 3 445
1:1 Statens energimyndighet 25 - 1 263 18 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 15 1 167 20 228
1:4 Energiforskning 133 - 21 1 099 - 5 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 12 - 68 15
1:7 Energiteknik 18 - 26 421 - 255 835
1:8 Elberedskap 16 5 148 26 258
Övriga anslag 35 7 197 36 249
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 2 1 5 3 10
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 3 96 5 123
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 22 3 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 21 3 73 24 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: