Oktober 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 227 miljoner kronor i oktober, vilket är 7 miljoner kronor (0,6 procent) högre än i oktober 2018. Det högre utfallet avser främst anslag 6:5 Stöd till politiska partier.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 177 miljoner kronor. Det är 502 miljoner kronor (4,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 227 7 12 177 502 14 743
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 66 7 857 67 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 70 - 2 667 10 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 - 3 90 17 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 666 - 2 6 361 146 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 271 2 2 493 100 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 8 - 31 407 - 23 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 2 111 - 3 118
8:1 Mediestöd 50 - 5 554 103 622
Övriga anslag 85 44 637 85 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 132 3 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 2 87 9 102
3:1 Sametinget 4 - 1 43 6 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 43 3 50
6:3 Datainspektionen 9 1 84 16 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 17 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 42 168 38 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 - 1 11 - 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 31 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 21 5 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt