Januari 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i januari 831 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor högre än i januari 2018.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 831 39 831 39 20 900
1:2 Insatser för skogsbruket 5 - 9 5 - 9 282
1:10 Gårdsstöd m.m. 93 - 33 93 - 33 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 140 - 5 140 - 5 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 74 - 6 74 - 6 2 657
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 161 1 1 930
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 0 107
Övriga anslag 359 90 359 90 3 168
1:1 Skogsstyrelsen 45 10 45 10 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 12 2 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 0 - 3 0 - 3 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 63 10 63 10 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 1 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 30 23 30 23 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 2 4 2 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 41 38 41 38 194
1:14 Livsmedelsverket 27 4 27 4 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 10 2 - 10 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 42 4 42 4 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 0 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 3 4 - 3 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 86 13 86 13 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien - 1 - 1 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt