Januari 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 134 miljoner kronor i januari. Det är 25 miljoner kronor (22,6 procent) högre än i januari 2017. Ökningen avser främst anslagen 1:2 Transportbidrag samt 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 134 25 134 25 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 54 - 2 54 - 2 1 675
1:2 Transportbidrag 26 13 26 13 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 54 13 54 13 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt