Januari 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i januari 1 370 miljoner kronor, det är 108 miljoner kronor (8,6 procent) högre än i januari 2018. Ökningen avser främst anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. som blev 47 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 370 108 1 370 108 14 594
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 137 21 137 21 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 58 7 58 7 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 3 4 3 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 672 37 672 37 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 271 47 271 47 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 14 - 17 14 - 17 473
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 1 - 1 118
8:1 Mediestöd 67 6 67 6 622
Övriga anslag 146 5 146 5 712
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 77 0 77 0 141
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 7 0 102
3:1 Sametinget 3 1 3 1 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 4 0 50
6:3 Datainspektionen 7 4 7 4 94
6:4 Valmyndigheten 2 1 2 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 - 1 42 - 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 3 0 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 2 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt