Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan i september blev 124 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor lägre än i september 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första nio månaderna till 1 475 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor (2,3 procent) lägre än samma period föregående år. Hittills i år motsvarar utfallet 73,4 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 124 - 22 1 475 - 35 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 80 - 20 1 077 - 80 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 19 5 120 37 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 27 3 43
1:9 Svenska institutet 9 1 80 2 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 - 9 78 - 10 174
Övriga anslag 9 0 93 14 147
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 10 3 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 2 1 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 37 6 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 2 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 9 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt