Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 199 miljoner kronor i september, det är 730 miljoner kronor högre än i september 2017.

För årets första tre kvartal är utfallet 3 258 miljoner kronor högre än samma period 2017 och uppgår till 38 107 miljoner kronor. Det är framför allt utgifterna för utveckling och vidmakthållande av statens transportinfrastruktur som blev högre. Hittills i år är utgifterna för vidmakthållande väg och vidmakthållande järnväg 835 miljoner kronor respektive 781 miljoner kronor högre.   

Hittills i år motsvarar utfallet 67,5 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 5 199 730 38 107 3 258 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 283 651 15 327 1 392 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 945 - 63 15 631 1 624 21 347
1:3 Trafikverket 110 14 1 011 105 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 308 24 1 617 193 1 529
1:12 Transportstyrelsen 188 45 1 552 27 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 77 61 530 - 46 900
1:15 Sjöfartsstöd 134 - 19 1 069 - 60 1 518
Övriga anslag 152 17 1 369 22 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 68 0 167
1:7 Trafikavtal 115 31 672 39 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 40 4 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 16 104 - 68 150
1:13 Trafikanalys 5 1 44 5 68
2:1 Post- och telestyrelsen 5 3 32 11 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 16 2 97 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 3 4 - 5 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 42 32 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 49 5 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt