Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 212 miljoner kronor i september. Det är 48 miljoner kronor lägre än i september 2017. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 1 831 miljoner kronor. Det är 210 miljoner kronor (13,0 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utfallet hittills i år motsvarar 46,7 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 212 - 48 1 831 210 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 101 - 15 805 40 2 100
1:2 Transportbidrag 50 5 273 8 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 60 - 37 753 162 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt