September 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 49 miljoner kronor högre än i september 2017 och uppgick till 1 085 miljoner kronor.  

För de tre första kvartalen uppgår utfallet till 10 456 miljoner kronor. Det är 452 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att anslag 6:1 Allmänna val och demokrati är 323 miljoner kronor högre på grund av höstens riksdagsval.  

Utfallet hittills i år motsvarar 71,8 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 085 49 10 456 452 14 571
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 130 12 730 5 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 62 2 584 23 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 3 62 - 3 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 547 20 5 547 - 87 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 246 18 2 124 157 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 17 3 391 323 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 - 1 111 16 123
8:1 Presstöd 38 - 7 395 - 36 567
Övriga anslag 35 0 511 55 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 2 123 25 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 70 0 97
3:1 Sametinget 3 - 2 32 1 54
6:2 Justitiekanslern 4 1 36 5 50
6:3 Datainspektionen 6 0 60 20 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 13 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 3 3 9 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 25 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 14 3 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt