Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Augusti 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 776 miljoner kronor i augusti, det är 595 miljoner kronor högre än i augusti 2017.

För perioden januari till augusti är utfallet 2 527 miljoner kronor högre än samma period 2017 och uppgår till 32 908 miljoner kronor. Det är framför allt utgifterna för utveckling och vidmakthållande av statens transportinfrastruktur som blev högre.  

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 4 776 595 32 908 2 527 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 014 327 13 044 741 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 087 210 13 686 1 687 21 347
1:3 Trafikverket 74 4 901 91 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 42 28 1 308 169 1 529
1:12 Transportstyrelsen 230 34 1 364 - 18 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 144 - 29 453 - 107 900
1:15 Sjöfartsstöd 131 1 935 - 41 1 518
Övriga anslag 137 20 1 218 5 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 1 68 0 167
1:7 Trafikavtal 91 4 557 8 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 36 4 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 - 2 104 - 52 150
1:13 Trafikanalys 4 2 40 4 68
2:1 Post- och telestyrelsen 7 2 27 8 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 7 - 2 80 - 2 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 4 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 14 12 40 31 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 2 45 8 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt