Augusti 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 118 miljoner kronor i augusti, vilket är 21 miljoner kronor lägre än i augusti 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 1 445 miljoner kronor. Det är 220 miljoner kronor (13,2 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst lägre utgifter för 1:7 Energiteknik.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 118 - 21 1 445 - 220 3 761
1:1 Statens energimyndighet 24 7 196 8 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 8 0 123 - 21 233
1:4 Energiforskning 50 - 37 795 - 34 1 478
1:7 Energiteknik 2 1 30 - 209 1 145
Övriga anslag 33 7 301 37 589
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1 1 - 3 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 78 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 9 - 2 74 2 121
1:8 Elberedskap 19 5 99 8 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 19 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 5 3 31 12 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt