Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Augusti 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev i augusti 2 883 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor högre än i augusti 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första åtta månaderna till 23 264 miljoner kronor. Det är 85 miljoner kronor (0,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 883 25 23 264 85 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 089 - 15 8 800 - 135 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 897 - 53 7 316 - 418 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 766 80 6 072 579 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 91 5 712 51 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 40 8 363 7 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt