Augusti 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse i augusti blev 45 miljoner kronor högre än samma månad 2017 och uppgick till 972 miljoner kronor.  

Hittills i år uppgår utfallet till 9 371 miljoner kronor. Det är 403 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 972 45 9 371 403 14 571
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 43 1 601 - 7 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 59 2 522 21 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 5 56 - 6 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 609 - 13 4 999 - 106 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 184 8 1 878 138 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 31 28 375 320 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 1 107 18 123
8:1 Presstöd 3 0 357 - 30 567
Övriga anslag 33 12 476 56 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 8 117 27 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 63 2 97
3:1 Sametinget 3 0 29 3 54
6:2 Justitiekanslern 4 0 32 4 50
6:3 Datainspektionen 7 2 54 20 85
6:4 Valmyndigheten 1 0 12 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 1 6 - 2 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 22 2 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 12 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt