Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 961 miljoner kronor i juli, vilket är 61 miljoner kronor lägre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 18 387 miljoner kronor. Det är 7 562 miljoner kronor (69,9 procent) högre än samma period föregående år.  Den stora skillnaden beror på att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018, men inte lika mycket.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 961 - 61 18 387 7 562 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 961 - 61 18 387 7 562 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt