Juli 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 116 miljoner kronor i juli, vilket är 2 miljoner kronor högre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 1 328 miljoner kronor. Det är 199 miljoner kronor (13,0 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 116 2 1 328 - 199 3 761
1:1 Statens energimyndighet 27 0 172 1 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 7 3 115 - 21 233
1:4 Energiforskning 62 6 745 2 1 478
1:7 Energiteknik 4 - 2 28 - 211 1 145
Övriga anslag 16 - 5 268 30 589
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 1 - 3 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 - 2 78 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 65 4 121
1:8 Elberedskap 5 - 2 80 3 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 1 18 - 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 26 8 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: