Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 222 miljoner kronor i juli, vilket är 66 miljoner kronor högre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 1 422 miljoner kronor. Det är 201 miljoner kronor (16,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 222 66 1 422 201 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 105 35 617 50 2 100
1:2 Transportbidrag 14 - 5 201 14 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 103 36 604 136 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt