Juli 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse i juli blev 13 miljoner kronor högre än  i juli 2017 och uppgick till 1 183 miljoner kronor.  

Hittills i år uppgår utfallet till 8 400 miljoner kronor. Det är 358 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 183 13 8 400 358 14 571
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 129 2 557 - 9 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 68 - 1 463 19 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 14 11 49 - 11 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 691 - 47 4 391 - 94 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 185 31 1 693 130 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 14 6 344 292 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 106 17 123
8:1 Presstöd 3 - 1 354 - 30 567
Övriga anslag 77 12 443 44 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 8 112 19 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 2 55 2 97
3:1 Sametinget 3 - 1 27 2 54
6:2 Justitiekanslern 4 0 28 4 50
6:3 Datainspektionen 7 3 47 18 85
6:4 Valmyndigheten 1 0 10 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 43 0 129 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 5 - 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 20 2 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 11 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt