Juni 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 172 miljoner kronor i juni, vilket är 33 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 1 212 miljoner kronor. Det är 201 miljoner kronor (14,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 172 - 33 1 212 - 201 3 761
1:1 Statens energimyndighet 25 2 145 1 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 17 0 108 - 24 233
1:4 Energiforskning 97 - 14 683 - 4 1 478
1:7 Energiteknik 0 - 4 23 - 209 1 145
1:8 Elberedskap 12 1 75 5 258
Övriga anslag 20 - 18 177 30 331
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 - 3 1 - 3 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 5 4 78 72 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 55 4 121
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 18 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 4 - 11 26 8 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 9 - 51
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: