Juni 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse i juni blev 1 228 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 7 217 miljoner kronor. Det är 345 miljoner kronor (5,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 228 - 28 7 217 345 14 571
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 48 1 429 - 11 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 6 395 20 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 11 10 35 - 22 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 622 - 81 3 700 - 46 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 288 21 1 508 99 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 35 10 329 286 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 104 16 123
8:1 Presstöd 113 - 6 351 - 29 567
Övriga anslag 40 12 365 32 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 7 106 11 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 2 46 0 97
3:1 Sametinget 6 2 24 3 54
6:2 Justitiekanslern 5 1 24 4 50
6:3 Datainspektionen 8 3 40 15 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 9 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 1 5 - 2 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 16 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 9 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt