Maj 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i maj 90 miljoner kronor. Det är 27 miljoner kronor högre än i maj 2017.

Utfallet för de fem första månaderna blev 740 miljoner kronor. Det är 18 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 90 27 740 - 18 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 22 - 20 534 - 59 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 30 16 63 25 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 15 2 43
1:9 Svenska institutet 12 15 45 0 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 14 14 34 7 174
Övriga anslag 9 1 49 7 147
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 5 1 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 19 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 1 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 4 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt