Maj 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 941 miljoner kronor, det är 24 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:1 Skatteverket.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 4 563 miljoner kronor. Av de totala utgifterna avser 3 068 miljoner kronor anslag 1:1 Skatteverket.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 941 24 4 563 65 11 474
1:1 Skatteverket 633 41 3 068 144 7 594
1:2 Tullverket 155 5 739 - 4 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 154 - 22 756 - 74 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt