Maj 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 627 miljoner kronor, det är 88 miljoner kronor (16,2 procent) högre än i maj 2017.

Utgifterna för de fem första månaderna är 250 miljoner kronor (7,2 procent) högre jämfört med samma period 2017. Ökningen avser främst Gårdsstöd.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 627 88 3 708 250 19 627
1:2 Insatser för skogsbruket 28 4 119 39 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 22 14 455 217 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 143 45 714 - 67 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 56 13 381 - 61 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 797 38 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 45 45 107
Övriga anslag 210 - 5 1 197 40 3 518
1:1 Skogsstyrelsen 36 1 181 11 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 4 57 8 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 45 3 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 5 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 1 54 - 7 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 2 13 - 5 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 1 265 19 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 3 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 5 11 - 32 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 14 14 23 20 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 29 28 43 39 283
1:14 Livsmedelsverket 20 - 8 98 - 44 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 - 18 119 74 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 - 3 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 8 6 45 3 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning - 3 - 28 183 - 45 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt