Maj 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 101 miljoner kronor, det är 43 miljoner kronor (4,1 procent) högre än samma månad föregående år.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 5 989 miljoner kronor, det är 373 miljoner kronor högre än förra året. Av de totala utgifterna avser 3 079 miljoner kronor anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. och 1 221 miljoner kronor avser anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 101 43 5 989 373 14 571
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 1 381 - 12 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 73 9 326 14 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 4 24 - 31 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 643 35 3 079 35 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 246 0 1 221 78 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 11 0 294 276 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 102 16 123
8:1 Presstöd 38 - 13 238 - 23 567
Övriga anslag 35 6 326 20 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 100 4 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 38 2 97
3:1 Sametinget 3 0 18 1 54
6:2 Justitiekanslern 4 1 20 3 50
6:3 Datainspektionen 9 5 32 12 85
6:4 Valmyndigheten 2 1 7 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 - 1 2 - 4 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 13 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 8 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt