April 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i april 667 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än i april 2017.

Utgifterna för de fyra första månaderna är 163 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2017.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 667 13 3 080 163 19 254
1:2 Insatser för skogsbruket 31 17 92 35 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 26 10 434 202 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 122 - 43 571 - 112 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 66 - 10 324 - 74 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 637 31 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 36 36 107
Övriga anslag 254 22 987 45 3 143
1:1 Skogsstyrelsen 37 2 145 10 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 11 2 45 4 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 34 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 - 5 36 - 8 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 13 13 14 - 3 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 0 207 18 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 10 10 - 26 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 9 6 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 3 14 11 194
1:14 Livsmedelsverket 19 - 9 79 - 36 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 58 37 114 92 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 0 42 - 3 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 2 4 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 7 1 37 - 3 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 36 - 12 186 - 18 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt