April 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Högre utfall på grund av höstens riksdagsval

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 360 miljoner kronor, det är 249 miljoner kronor (22,4 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser främst utgifter för allmänna val och demokrati.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 4 888 miljoner kronor. Av de totala utgifterna avser 2 435 miljoner kronor Regeringskansliet och 975 miljoner kronor avser Länsstyrelserna m.m.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 360 249 4 888 330 14 531
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 2 336 - 13 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 63 - 3 253 5 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 1 17 - 35 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 642 23 2 435 0 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 254 18 975 78 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 215 212 283 276 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 6 - 3 100 16 123
8:1 Presstöd 48 1 200 - 11 567
Övriga anslag 80 - 3 290 14 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 95 4 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 7 31 2 97
3:1 Sametinget 5 1 15 1 54
6:2 Justitiekanslern 4 1 16 2 50
6:3 Datainspektionen 8 4 24 7 85
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 6 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 43 0 86 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 2 - 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 10 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 6 1 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt