Mars 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i mars 5 461 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor högre än i mars föregående år.

Utfallet för det första kvartalet blev 1 689 miljoner kronor högre än det första kvartalet 2107. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren.  Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med 6,2 miljarder kronor jämfört med 2017.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 5 461 93 13 569 1 689 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 5 353 111 13 254 1 694 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 93 - 16 275 - 6 1 171
Övriga anslag 15 - 3 40 1 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 3 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 27 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 3 9 - 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 2 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: