Mars 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i mars 152 miljoner kronor. Det är 21 miljoner kronor (15,9 procent) högre än i mars 2017.

Utfallet för det första kvartalet blev 551 miljoner kronor. Det är 42 miljoner kronor (7,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 152 21 551 - 42 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 128 25 461 - 38 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 1 23 0 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 8 1 43
1:9 Svenska institutet 0 - 2 24 1 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 1 - 6 8 - 9 174
Övriga anslag 10 2 27 3 147
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 2 11 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 1 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt